کیسه ادرار صلیبی – یورین بگ

کیسه ادرار مخصوص افرارد بزرگسال و کودکان وسیله ای برای جمع آوری یا نمونه گیری ادرار که به وسیله لوله مخصوص به بخش جمع کننده ادرار متصل میشود. کیسه ادرار بزرگسالان در حجم 2000cc و کودکان در حجم 100cc تولید میگردد که دارای شیر تخلیه و بخش مخصوص برای آویزان کردن هستند که به استفاده راحت تر از آنها کمک میکنند.

  • مخصوص جمع آوری و نمونه گیری ادرار
  • در دو سایز 2000cc و 100cc برای بزرگسالان و کودکان
  • دارای شیر تخلیه
  • مجهز به بخش مخصوص برای آویزان کردن کیسه